Team

                                                

Directie
Charlotte Medendorp: c.medendorp@lijn83po.nl   
               
Intern Begeleider
Ramona Husman: r.husman@lijn83po.nl

MT
Roel de Graaf: r.degraaf@lijn83po.nl
                                                                     

Groepsleerkrachten 2023-2024
 
Jacqueline Odijk Unit 1
Dirkje Kersten      Unit 1 
Tamara Koopman* Unit 2
Marjos Janzen Unit 2
Lydia van Haren        Unit 3
Roel de Graaf                        Unit 3
Anouk Jacobs      Unit 3
* staat niet op de foto  
   
                             
Onderwijs Ondersteunend Personeel 2023-2024
Annelies Castelein: leerkrachtondersteuner en administratief medewerker   
Bart Philipsen: c
onciërge