Anti-pestprotocol

Pesten kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken kinderen en de sfeer in de groep. De vervulling van de basisbehoeften van kinderen wordt erdoor bedreigd: de school is voor hen geen veilige plaats meer. Wat is pesten? Een definitie van pesten luidt: 'het systematisch psychisch en/of fysiek mishandelen van één of meer klasgenoten die niet in staat zijn zichzelf te verdedigen'. Uit de definitie blijkt dat er bij pesten iets anders aan de hand is dan een enkel plagerijtje. Bij plagen is er sprake van een incident, zijn er gelijke machtsverhoudingen, kan de geplaagde zich verdedigen en loopt geen blijvende psychische of fysieke schade op. Geplaagd wordt ieder kind wel eens, maar wie gepest wordt, is altijd het slachtoffer, altijd de verliezer. Wie gepest wordt, vindt altijd de anderen tegenover zich.

Anti-pestprotocol