KinderraadKinderraad schooljaar 2020-2021: Jet, Bram, Kian en Saar
Wij hebben op Sterrenschool Eigenwijs een kinderraad, omdat we de kinderen bij de gang van zaken op de school willen betrekken. Uit eerdere schooljaren blijkt dat kinderen met opmerkingen en ideeën komen die waardevol kunnen zijn voor de school en de schoolontwikkeling. Daarnaast is het ons doel om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de democratische beginselen en actief burgerschap te bevorderen. Wij willen de kinderen laten merken dat zij gehoord worden en dat hun mening en visie belangrijk is. De kinderraad is daarnaast een manier om de kinderen te laten ervaren wat haalbaar en realistisch is voor ons als school.
Uit de jaargroepen 5 t/m 8 komen in totaal vier afgevaardigden (uit iedere jaargroep één leerling). Deze vier leerlingen nemen zitting in de KinderRaad. De bijeenkomsten duren maximaal een uur, vinden onder schooltijd plaats en worden geleid door de leerkracht van unit 3 en tevens intern begeleider.