Kinderraad

Omdat we de leerlingen bij de gang van zaken op de school willen betrekken, is er op Sterrenschool EigenWijs een Kinderraad. Uit eerdere schooljaren blijkt dat kinderen met opmerkingen en ideeën komen die waardevol kunnen zijn voor de school en de schoolontwikkeling. Daarnaast is het ons doel om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de democratische beginselen en actief burgerschap te bevorderen. Wij willen de kinderen laten merken dat zij gehoord worden en dat hun mening en visie belangrijk is. 

Uit de jaargroepen 5 t/m 8 komen in totaal vier afgevaardigden (uit iedere jaargroep één leerling). Deze vier leerlingen nemen zitting in de Kinderraad. De bijeenkomsten duren maximaal een uur, vinden onder schooltijd plaats en worden geleid door de intern begeleider.