In deze gids vindt u informatie over Sterrenschool EigenWijs.
We beschrijven in deze schoolgids wat onze visie en ons motto is, wat wij belangrijk vinden in ons streven naar kwalitatief goed onderwijs, hoe er op school gewerkt wordt, hoe de zorg voor leerlingen ingericht is en hoe de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging een rol spelen binnen het geheel.
Via onderstaande link komt u bij de schoolgids.

Schoolgids 2022-2023