Ouderbijdrage

De school vraagt via de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden allerlei festiviteiten en feesten georganiseerd of in bijgedragen, zoals het sinterklaasfeest, schoolreisje.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,00 per kind. 
Inning vindt plaats door overma­king per giro of bank. 
In januari ontvangt iedereen een brief met informatie hierover.